Laboratorium

Materiał biologiczny pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.00 zarówno odpłatnie jak i w ramach NFZ.
Na badanie moczu i kału prosimy pobrać probówki z przychodni.