Diagnostyka

  1. Badania USG – jama brzuszna, układ moczowy, ginekologiczne i położnicze, ocena przepływów naczyniowych łożyska (doopler), sutki, tarczyca, zmiany powierzchniowe, echo serca, badania dooplerowskie naczyń.
  2. Rektoskopia – (odbytnica i esica).
  3. Wideogastroskopia – przełyk, żołądek, dwunastnica, test urazowy, wycinki do badań histopatologicznych, możliwość zrobienia zdjęcia.
  4. Wideokolonoskopia – całe jelito grube, wycinki do badań histopatologicznych, możliwość zrobienia zdjęcia.
  5. BACC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (+ badanie histopatologiczne).
  6. Densytometria – badanie w kierunku osteoporozy.
  7. Spirometria – badanie czynności płuc.
  8. EKG, KTG.