Zabieg żylaków kończyny dolnej

Zabieg żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie poszerzonych patologicznie oraz niewydolnych żył powierzchniowych. Po zakwalifikowaniu do zabiegu konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań. Rozległość zabiegu zależna jest od zaawansowania zmian w układzie żył powierzchniowych. Rozległość zmian w żyłach powierzchniowych określa się na podstawie badania ultrasonograficznego. Wynik tego badania decyduje o wyborze metody leczenia żylaków. Zabieg żylaków kończyn dolnych, zależnie od jego rozległości, można wykonać w znieczuleniu miejscowym (jedynym stosowanym w leczeniu amulatoryjnym), przewodowym (dolędźwiowym) lub wyjątkowo rzadko w ogólnym.

 

Zabieg składa się z dwóch etapów. W pierwszym po wykonaniu niewielkiego nacięcia/nakłucia na udzie i/lub goleni do niewydolnej żyły odpiszczelowej zostanie wprowadzona sonda, przy pomocy której zostanie dokonane wewnątrzżylne jej zamknięcie. Położenie sondy będzie kontrolowane za pomocą badania ultrasonograficznego. Po prawidłowym umiejscowieniu sondy zostanie ona połączona z urządzeniem, które umożliwi jej rozgrzanie energią fal radiowych wysokiej częstotliwości. Następnie sonda będzie wolno wycofywana do miejsca jej wprowadzenia a wytworzona energia cieplna spowoduje zamknięcie żyły odpiszcfzelowej/odstrzałkowej. Po zakończeniu tego etapu zabiegu zostaną usunięte żylaki. Ta część zabiegu będzie przeprowadzona metodą klasyczną. Podczas klasycznej operacji żylaków kończyn dolnych usuwa się poszerzone żyły (żylaki) o różnym umiejscowieniu. Usuwanie żylaków wymaga zwykle licznych, niewielkich nacięć skóry. Żylaki usuwa się przy pomocy narzędzi chirurgicznych. Operację kończy założenie opatrunków oraz opasek elastycznych. Ponieważ zabieg przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym, zwykle chory może opuścić gabinet niemal natychmiast po zabiegu. Po wyjściu z gabinetu będzie Pan/Pani wymagał/a kontroli ambulatoryjnej oraz stosowania pończochy przeciwżylakowej o II stopniu nacisku przez minimum 8 tygodni, a czasem dłużej dla uzyskania pożądanego wyniku zabiegu.  

 

Zabieg żylaków kończyn dolnych zapobiega rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej, w tym najgroźniejszemu powikłaniu, jakim jest owrzodzone żylne goleni.  Zabieg nie jest leczeniem przyczynowym, dlatego po zabiegu mogą znowu pojawić się żylaki kończyn dolnych. Do późnych powikłań należą także szpecące blizny pooperacyjne. Rozwijają się zwykle u osób, które mają skłonność do zaburzonego gojenia oraz z wytwarzaniem bliznowca.

Rezygnacja z zabiegowego leczenia żylaków kończyn dolnych może doprowadzić do stopniowego rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej. Objawami przewlekłej niewydolności żylnej są: obrzęki, ból kończyny, zamiany troficzne w dalszej części goleni, owrzodzenie żylne. Obecność żylaków sprzyja także powstawaniu zakrzepicy żył powierzchniowych.