Bezpłatna kolonoskopia

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021


Realizator programu: NZOZ „MEDICUS”Sieradz, ul. Jana
Pawła II 12, tel. 500-202-525, 43 827-22-36, e-mail do obsługi programu sim.medicus.pbp@gmail.com

 

Cele Programu:

 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),

 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),

 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,

 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Opis Programu:

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Niniejszy opis dotyczy realizacji Programu w systemie oportunistycznym. W systemie oportunistycznym do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

Populacja badana:

Kryteria włączenia:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

 • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

 • Osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,

 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Więcej o samym programie można przeczytać na stronie Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.